NetBanking

NetBanking to program przeznaczony dla firm udzielających kredytów i pożyczek krótkoterminowych.

Panel administracyjny systemu jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Obsługuje proces udzielania pożyczek lub kredytów począwszy od momentu zarejestrowania pożyczkobiorcy do spłaty ostatniej raty. System kompleksowo obsługuje dział sprzedaży, księgowości i windykacji.

Jego struktura dzieli się na:

1. Moduł sprzedaży:
 
 • rejestracja klienta

 • ewidencja bazy klientów pod kątem regionu, punktu obsługi klienta, województwa.

 • parametryzacja warunków udzielania pożyczek/kredytów

 • złożenie wniosku i drukowanie niezbędnych formularzy

 • przygotowanie symulacji porównującej (możliwość porówniania nawet 3 różnych wariantów!)

 • proces weryfikacji i akceptacji wniosku

 • możliwość przydzielania uprawnień użytkownikom systemu: księgowości, przedstawicielom handlowym, windykacji, weryfikatorom wniosków. 

 • integracja z platformą BIG

 • harmonogram spłat pożyczki/kredytu

 • definiowanie ubezpieczeń

2. Moduł kasowy:

 • generowanie dokumentów kasowych powiązanych z danym klientem

 • raporty kasowe

 • obsługa operacji kasowych w trakcie udzielania pożyczek

 • obsługa operacji kasowych przy przyjmowaniu spłat miesięcznych w punktach obsługi klienta

 • ewidencja operacji kasowych dotyczących danego oddziału/punktu obsługi/przedstawiciela

 • moduł spłaty pożyczki zawierający harmonogram, dodatkowe opłaty, odsetki karne tytułem nieuregulowania należności w terminie spłaty

 • harmonogram spłat terminowych, spłat z opóźnieniami, z nieterminowymi wpłatami (np. wcześniejsza spłata pożyczki)

 • integracja z kontem bankowym

3. Moduł windykacji:

 • ewidencja zdarzeń windykacyjnych: upomnienie listowne, telefoniczne, monit, wizyta

 • planowanie zdarzeń windykacyjnych

 • moduł obsługi opłat dodatkowych do zdarzeń windykacyjnych

 • ewidencja umów przeterminowanych

4. Moduł raportów i analiz:

 • raport udzielonych pożyczek

 • raport spłaconych kredytów

 • raport spłaconych kredytów z nadpłatami

 • raport stanu(należności) na dzień bieżący

 • raport spóźnionych rat