Kontakt

NET Innovation Software Spółka z o.o.

ul. Plażowa 35
15-502 Białystok

Infolinia: 801 00 33 40 (opłata jak za 1 impuls rozmowy lokalnej)
Tel/Fax: 85 662 30 16
e-mail: hipermarket@netis.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000070158, NIP: 5422611697, REGON: 050858149
Kapitał zakładowy 120 000 zł (w całości opłacony)