BakerNet

BakerNet jest to program dedykowany do obsługi i zarządzania jednostkami produkcyjnymi takimi jak piekarnie i ciastkarnie.

Podstawowe możliwości systemu BakerNet:

  • tworzenie i kontrola receptur
  • obsługa harmonogramu produkcji
  • wstępna kalkulacja ceny produktu wynikająca z ceny surowców
  • aktualizacja stanów surowców i produktów, proporcjonalna do wprowadzonej normy wypieku i faktycznej produkcji
  • zarządzanie kontrahentami oraz konwojentami
  • kontrola nad obiegiem towarów i dokumentów

BakerNet może działać jako odrębny system, jak również stanowi dopełnienie i kompatybilne narzędzie do współpracy z pozostałym oprogramowaniem naszej firmy, między innymi w zakresie:

  • centralnego zarządzania
  • elektronicznych dokumentów
  • prowadzonych analiz